Advokater spesialisert innen erstatning etter trafikkskade

Utsatt for trafikkskade og trenger advokat?

Dersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke kan du har rett på erstatning fra ditt, eller skadevolders forsikringsselskap.

Tusenvis skades årlig i trafikken, og trafikkulykker er fremdeles et stort samfunnsproblem. Dersom du har blitt utsatt for en trafikkulykke kan du ha rett på erstatning fra ditt, eller skadevolders forsikringsselskap. For mange er ulykken starten på en tøff kamp mot forsikringsselskapet ved siden av kampen for å bli frisk.

Vi jobber spesialisert med trafikkskader, og vil kunne bistå deg i denne prosessen. Vi kjenner selskapets arbeidsrutiner godt, og dette vil kunne være avgjørende for din skadesak. Jo tidligere du tar kontakt med en spesialisert advokat, desto større er sjansen for at du sikres den erstatningen du faktisk har krav på.

En trafikkulykke kan lede til økonomisk tap, og du har krav på å få dekket ditt økonomiske tap som følge av skaden fra ansvarlig forsikringsselskap. Ved trafikkskadeerstatning er følgende tapsposter aktuelle: påførte- og fremtidige merutgifter, påført- og fremtidig inntektstap, pensjonstap, hjemmearbeidstap, og menerstatning. I tillegg utløser ulykken rett til utbetaling under fører- og passasjerulykkesforsikringen dersom du blir påført en varig medisinsk invaliditetsgrad.

Vi ivaretar dine interesser.