Bruddskader etter trafikkulykke

Personskadeadvokat1 har spesialkompetanse innen erstatning etter trafikkskade.

Har du krav på erstatning etter bruddskade?

Bruddskader forekommer relativt ofte, og vil behandles ulikt av lege avhengig av typen brudd. Ved åpent brudd stikker ben eller bensplinter ut gjennom huden, og det er svært høy risiko for infeksjoner. Dersom huden er intakt kan synlig feilstilling av beinet være et klart tegn på lukket brudd. Andre tegn er smerter, nedsatt funksjon eller bevegelighet, hevelse og blodutredelser.

Bruddskader behandles som regel med gipsing. Det kan også være nødvendig med operasjon og festing av bruddbitene med metallskruer eller –plater. Skruer og plater kan føre til ubehag, og i mange tilfeller fjernes disse etter at bruddet er tilhelet.

Behandling med gips kan føre til komplikasjoner, og det er noen forhold det er viktig å være oppmerksom på: Dersom man opplever økende smerter og ubehag rundt bruddstedet kan dette være tegn på infeksjon, og man bør ta kontakt med lege. Kraftige smerter, nummenhet, prikking, redusert bevegelighet og kald eller blek hud kan være tegn på at gipsen sitter for stramt. Dette kan gi varig skade på sener og muskler, og det er derfor viktig å ta kontakt med lege umiddelbart ved slike symptomer.

Normalt forventes at et brudd er grodd innen tre måneder, men dette kan ta lengre tid avhengig av skadens omfang. Selv om bruddet gror fint vil ikke benet ha den samme styrken som tidligere. Tidvis hender det også at bruddet gror skjevt, eller at bruddendene ikke vil gro sammen. I slike tilfeller kan det være nødvendig med operasjon, og det må påregnes lengre rekonvalenstid. Mer kompliserte brudd kan også føre til smertelidelser, eller det kan oppstå følgelidelser andre steder i kroppen.

De fleste bruddskader tilheles raskt og uproblematisk, og skadelidte kan derfor oppleve å ikke føle seg hørt når de rapporterer om varige plager. Selv om skaden ikke blir varig kan den likevel føre til store tap i arbeidsinntekt, spesielt der behandlingsforløpet trekker ut i tid.