Advokater med spesialkompetanse innen erstatning etter trafikkskade
Om oss

Om oss

PersonskadeAdvokat1 AS har spesialkompetanse på personskade ved yrkesskader, trafikkulykker, fritidsskader, og pasientskader.

Vi behandler alle former for personskade fra mindre skader til alvorlige multitraumer. Vårt fokus er å ivareta den enkelte klients rettigheter, og våre grunnverdier er spesialkompetanse, tilgjengelighet og forhandlingsstyrke. Vi ivaretar dine interesser.

Vi jobber spesialisert med erstatnings- og forsikringsrett og etterstreber en høy faglig kompetanse på våre tjenester.

Våre advokater har lang erfaring med behandling av erstatningssaker etter personskade.

Vi bistår klienter over hele landet.

Er du usikker på om du har en sak, bruk vårt kontaktskjema eller kontakt oss direkte for en uforpliktende samtale!

Advokat trafikkskade erstatning

Vi ivaretar dine interesser!

Klikk her for å bli bedre kjent med oss i PersonskadeAdvokat1

PersonskadeAdvokat1 er spesialisert innen erstatning etter trafikkskade og annen personskade.