Typiske trafikkskader

Trafikkskader er skader hos personer utsatt for trafikkulykker. Det kan bl.a. dreie seg om bruddskader, indre skader, nakkeslengskader eller sjokkskader. Trafikkskader er ofte multiple, noe som betyr at det er flere skader hos samme pasient. Trafikkskader frembyr spesielle mønstre hos de ulike typer trafikanter: fotgjengere får ofte hodeskader og legg- og bekkenbrudd, motorsyklister får ofte hode- og lårskader, bilførere får ofte hode- og brystskader osv. Nedenfor kan du lese mer om de mest vanlige trafikkskadene.

Erstatning nakkesleng / nakkeskade etter trafikkulykke

Nakkesleng / nakkeskader

Nakkesleng er en betegnelse på en bestemt type skademekanisme og kan oppstå dersom hodet først får et uventet kast bakover og deretter fremover (såkalt whiplash). Nakkeslengskader oppstår typisk etter påkjørsel bakfra, men kan også forekomme ved andre kollisjoner, fall eller slag mot nakken….

LES MER OM ERSTATNING ETTER NAKKESLENG

Hodeskader

Hodeskader kan være av ulike alvorlighetsgrader, fra helt lette skader som f.eks. hjernerystelse til mer alvorlige skader med kraniebrudd og hjerneblødninger. Skader på hjernen kan oppstå selv om det ikke skjer brudd på selve hodeskallen, såkalt lukket hjerneskade….

LES MER OM ERSTATNING ETTER HODESKADE

Bruddskader

De fleste bruddskader tilheles raskt og uproblematisk, og skadelidte kan derfor oppleve å ikke føle seg hørt når de rapporterer om varige plager. Selv om skaden ikke blir varig kan den likevel føre til store tap i arbeidsinntekt, spesielt der behandlingsforløpet trekker ut i tid…..

LES MER OM ERSTATNING ETTER BRUDDSKADER

Leddskader

Leddskader kan være benbrudd i knokkelen, men det kan også være knusningsskader eller skader på sener eller brusk. Ved omfattende skade på leddet kan tilhelingen bli problematisk, og mange opplever varige smerter fra leddet….

LES MER OM ERSTATNING ETTER LEDDSKADER

Ryggmargskader

Ryggmargsskade innebærer at forbindelsen mellom hjernen og andre deler av kroppen brytes, slik at signaler ikke kommer forbi skadestedet. Desto høyere i ryggen skaden sitter, desto mer omfattende blir skadene…..

LES MER OM ERSTATNING ETTER RYGGMARGSKADER

Organskader / Indre skader

Harde støt mot mage og rygg kan føre til skade på indre organer som lever, nyrer eller milt. Ved skade på nyrene vil smertene i hovedsak sitte på siden av ryggen, mens skader på lever eller milt vil i hovedsak sitte i buken….

LES MER OM ERSTATNING ETTER ORGANSKADER

Arr

Mange opplever å få skjemmende arr etter en ulykke, enten på grunn av omfattende skader på huden eller på grunn av behov for operativ behandling. Skjemmende arr i ansikt og på kroppen kan gi rett på ménerstatning….

LES MER OM ERSTATNING ETTER ARR