Advokater med spesialkompetanse innen erstatning etter trafikkskade

Bruk spesialisert advokat etter trafikkskade

Dersom du er utsatt for trafikkskade kan det være en fordel å benytte spesialisert advokat for å sikre korrekt erstatning.

Etter en trafikkskade er det ofte heldig å bruke spesialisert advokat for oppnå det man har krav på.

Advokathjelp medfører at skadelidte avlastes fra å bruke mye tid og krefter på å fremme sin rett overfor forsikringsselskapet.

  • Vi dokumenter og fremmer krav mot ansvarlig forsikringsselskap.
  • Vi bistår skadelidte i forhold til øvrige forsikringsdekninger.
  • Vi bistår i forbindelse med skadelidtes trygderettigheter.
  • Vi beregner og krever dekket det økonomiske tapet.
  • Vi innhenter nødvendig dokumentasjon og bevis i en tidlig fase.
  • Vi sørger for at den skadelidte utredes av objektiv medisinsk spesialist med nødvendig kompetanse.
  • Vi prosederer saken for domstolene dersom det blir nødvendig.

Også advokater kan bli overkjørt av forsikringsselskapene. Vi vil derfor anbefale at du bruker en advokat med spesialkompetanse på personskaderett og erstatning i oppgjøret etter din trafikkskade.

Rimelige og nødvendige utgifter til advokat dekkes av ansvarlig trafikkforsikringsselskap. Ved tvist kan man også koble inn rettshjelpsdekningen som ligger i førerulykkesforsikringen for førere og under innboforsikringen for passasjerer.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om erstatning etter trafikkskade. Vi gir deg en gratis vurdering av din trafikkskade sak i løpet av 24 timer.

PersonskadeAdvokat1 er spesialisert innen erstatning etter trafikkskade og annen personskade.