Bruk spesialisert advokat etter trafikkskade

Dersom du er utsatt for trafikkskade kan det være en fordel å benytte spesialisert advokat for å sikre korrekt erstatning.

Etter en trafikkskade kan det være avgjørende å bruke spesialisert advokat for oppnå det man har krav på. Advokathjelp vil avlaste deg fra å bruke mye tid og krefter på å fremme din sak overfor forsikringsselskapet.

Som din advokat vil vi:

  • Dokumentere og fremme krav mot ansvarlig forsikringsselskap.
  • Bistå i forhold til øvrige forsikringsdekninger.
  • Bistå i forbindelse med dine trygderettigheter.
  • Beregne og kreve dekket det økonomiske tapet.
  • Innhente nødvendig dokumentasjon og bevis i en tidlig fase.
  • Sørge for utredning av objektiv medisinsk spesialist med nødvendig kompetanse.
  • Prosedere saken for domstolene dersom det blir nødvendig.

Også advokater kan bli overkjørt av forsikringsselskapene. Vi vil derfor anbefale at du bruker en advokat med spesialkompetanse på personskaderett og erstatning i oppgjøret etter din trafikkskade.

Rimelige og nødvendige utgifter til advokat dekkes av ansvarlig trafikkforsikringsselskap. Ved tvist kan man også koble inn rettshjelpsdekningen som ligger i førerulykkesforsikringen for førere og under innboforsikringen for passasjerer.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om erstatning etter trafikkskade. Vi gir deg en gratis vurdering av din trafikkskade sak i løpet av 24 timer.