Organskader etter trafikkulykke

Personskadeadvokat1 har spesialkompetanse innen trafikkskaderstatning.

Har du krav på erstatning etter organskader?

Harde støt mot mage og rygg kan føre til skade på indre organer som for eksempel lever, nyrer eller milt. Ved skade på nyrene vil smertene i hovedsak sitte på siden av ryggen, mens skader på lever eller milt vil i hovedsak sitte i buken.

Ved skader mot mage eller rygg bør man være spesielt oppmerksom på kraftige vedvarende smerter som øker ved bevegelse, ofte ledsaget av kvalme. Det skadde området vil føles ømt ved trykk, og dersom det oppstår blødninger vil magen kjennes svært hard. Blod i urinen kan være et tegn på nyreskade. Andre tegn på organskade kan være feber, hodepine, kaldsvette, kramper, svimmelhet og ekstrem tretthet. Symptomene vil normalt forverres i takt med blødningen, og den skadde bør ligge i ro.

En større blødning kan føre til at den skadde går inn i en sjokktilstand, og den skadde vil da bli blek, klam og kald. En indre blødning kan føre til bevisstløshet dersom den ikke blir stanset, og kan også være livstruende.

Det er ikke mulig å behandle organskader utenfor sykehus, og ved mistanke om slik skade må derfor lege kontaktes umiddelbart. Ved tegn til større blødninger eller sjokk bør ambulanse tilkalles.