Arr som følge av trafikkskade

Personskadeadvokat1 har spesialkompetanse innen trafikkskaderstatning.

Har du krav på erstatning etter påførte arr?

Mange opplever å få skjemmende arr etter en ulykke, enten på grunn av omfattende skader på huden eller på grunn av behov for operativ behandling. Skjemmende arr i ansikt og på kroppen kan gi rett på ménerstatning. Erstatningen fastsettes på grunnlag av arrenes størrelse, og det legges blant annet vekt på graden av avvik fra normal hudfarge og konsistens, om huden er ekstremt kuldeømfintlig og om det ha lett for å danne seg sår.

Arrskader får ofte lite fokus under saksbehandlingen, ettersom slike skader normalt får liten innvirkning på funksjonsevnen. Det kan imidlertid være svært belastende å leve med store skjemmende arr, og erstatning for arr skal derfor utmåles uavhengig om de påvirker funksjonsevnen eller ikke.

Normalt vil det bli behov for en vurdering av skaden fra en objektiv medisinsk sakkyndig i forbindelse med utredningen av erstatningssaken. Arr som ikke påvirker funksjonsevnen kan imidlertid bli undervurdert av spesialister som ikke har særlig kompetanse på vurdering av arrskader. Det er derfor svært viktig at man finner riktig type spesialist til å vurdere skaden.

Ved å benytte deg av spesialisert advokat i forbindelse med utredningen av saken får du hjelp til å finne korrekt type spesialist, og du får en trygghet for at skaden blir tilstrekkelig utredet.